Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Description: hajenka 1

  

1.    Kontaktní zkrácené informace pro akutní zájemce o léčbu

 

PTK Pastor Bonus nabízí především a jako jediná v ČR léčbu drogově závislých partnerů a párů s dětmi a současně i  jednotlivců mužů a žen od 15 do 40 roků. Po dohodě  a dle volné kapacity přijímáme   i matky s dětmi.

 

PTK Pastor Bonus Vám zaručuje 80% jistotu vyléčení z drogové závislosti a současně velmi široké spektrum poskytovaných psychoterapeutických služeb.

 

Konkrétně se jedná o tyto druhy psychoterapií:      

                                                                                  skupinová psychoanalytická psychoterapie

                                                                                  individuální psychoanalytická psychoterapie

                                                                                  párová psychoanalytická terapie

                                                                                  rodinná psychoanalytická terapie – páry s dítětem, matka s dítětem

                                                                                  large group

                                                                                  pedagogická vztahová a motivační terapie

                                                                                  logoterapie

                                                                                  arteterapie

                                                                                  psychodrama, psychogymnastika a neverbální komunikace

                                                                                  dramatoterapie

                                                                                  sportovní terapie a ergoterapie

                                                                                  hagioterapie

 

Vedoucí pracovníci Pastor Bonus jsou katoličtí křesťané a certifikovaní odborní psychoterapeuté, kteří absolvovali cca 10 – 12 roků řádného psychoterapeutického výcviku, certifikovaného a  platného ve všech členských zemích EU – jsou  členy ČSPAP (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii – www.cspap.cz) a členy IPPART (Institut psychoanalytické párové a rodinné terapie – www.ippart.cz).

!!!Jako členové ČSPAP jsou na mezinárodní scéně řádnými certifikovanými členy EFPP (The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy)!!!

 

Z uvedených skutečností logicky vyplývá, že nabízíme plnohodnotné vyléčení závislého klienta - odstranění příčin závislosti a plnohodnotný a vysoce kvalitní následný osobní i profesní život klienta, nikoliv pouze abstinenci bez kontextu (viz. podrobnější informace). K tomu přispívá i možnost, že klient se může rozvíjet v partnerském i přátelském vztahu – stejně přirozeně jako žijí lidé i mimo komunitu!!!

 

Léčba probíhá ve dvou komunitních domech – jeden dům je upraven v naturalistickém duchu do formy venkovského statku s hospodářskou budovou, kde mají klienti maximální prostor pro terapeutické, sportovní, pracovní a volnočasové vyžití (samostatné pokoje pro rodiny s dětmi nebo matky s dětmi, posilovna, společenská místnost pro hry, hudební místnost, fotokomora, sportovní hřiště, v létě bazén na koupání, jízda na kole a v zimě lyžování a snowboard). Ve druhém domě jsou upravené místnosti, kde probíhají různé formy psychoterapie.

 

Aktuálně – k dnešnímu dni  -  kapacita obou komunitních domů je 46 lůžek. Ohledně léčby se můžete kdykoliv kontaktovat telefonicky na čísle vedoucího komunity: 602743842 nebo emailem, popř. písemně.

 

Podmínky přijetí k léčbě jsou 3 denní abstinence – nepožadujeme detoxikaci -  dobrovolný zájem o léčbu, a měsíční poplatek za klienta 5 000 Kč, který je splácen každý měsíc, vždy k datu nástupu léčby klienta. Poplatek za léčbu dítěte  0 – 15 roků činí 2 500 Kč – týká se párů s dětmi a matek s dětmi.

 

!!!U sociálně slabších klientů doporučujeme před nástupem u nás si vyřídit  v místě jejich trvalého bydliště sociální dávky a z nich hradit poměrnou část požadované částky a menší část pak doplácí rodiče nebo příbuzní – naše organizace těmto klientům po přijetí do komunity vystaví písemné potvrzení o pobytu a léčbě v naší komunitě.

Klienti ve vyšších fázích léčby mohou chodit do zaměstnání a tak si hradit část příspěvku na léčbu nebo celý příspěvek na léčbu.

Klient je přijímán hlasováním celé komunity při přijímací komunitě na kterou se osobně dostaví. Komunita je umístěna v obci Podlesí v okrese Bruntál. Léčba probíhá ve dvou domech ve stylu hospodářských stavení. Dopolední program tvoří práce v hospodářství, odpoledne probíhají skupinové psychoterapie. Klienti ve vyšších fázích léčby navštěvují základní školu, střední školy, učiliště, rekvalifikační kurzy, vysoké školy nebo dochází do zaměstnání.

 

Délka základní léčby se pohybuje mezi 12-18 měsíci, délka chráněného bydlení – doléčování, je od 4 měsíců neomezeně dle potřeb a požadavků klienta – z toho vyplývá, že  délka léčby i chráněného bydlení  je přizpůsobena  individualitě každého klienta. Návaznost léčby a chráněného bydlení (doléčování) v místě je velmi výhodná neboť klienti od nás odchází do předem zajištěného bydlení i zaměstnání. Zvláště to oceňují klienti v páru a také klienti, kteří mohou u nás dokončit celé studium na jakémkoliv typu školy. Délka kompletní léčby je stejná jako léčba v podobných typech zařízení.

 

 Konkrétní úspěchy léčby:

 

Za celou dobu naší 21 leté existence absolvovalo kompletně celou léčbu 300 klientů a abstinuje 242 klientů – což je celková průměrná 80% úspěšnost léčby!!!

 

 

Následující tabulka za posledních 16 roků zcela jasně vypovídá o úspěšnosti léčby v naší komunitě!

 

rok

kapacita

přijato

klientů

léčeno

celkem

z toho

léčbu

absolvovalo

vyléčeno

% úspěšnosti

recidivuje

M

Ž

Párů

2013

46

7

46

23

23

6

15

12

80%

3

2012

46

5

46

25

21

7

5

4

80%

1

2011

50

17

46

25

21

9

6

5

83%

1

2010

44

15

44

26

18

7

13

10

77%

3

2009

44

20

42

23

19

9

13

11

84%

2

2008

42

18

42

20

20

8

12

10

83%

2

2007

42

17

42

21

19

10

11

9

82%

2

2006

40

17

40

22

18

9

12

10

83%

2

2005

35

19

35

18

17

8

19

16

84%

3

2004

35

14

35

19

16

7

14

11

79%

3

2003

31

11

30

17

13

4

11

9

82%

2

2002

30

17

30

19

11

5

17

15

86%

2

2001

30

16

26

15

11

3

16

12

75%

4

2000

30

17

27

16

11

3

18

13

72%

5

1999

30

16

26

16

10

3

17

12

67%

5

1998

20

13

16

8

8

2

13

9

69%

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Současně také nabízíme odborné stáže pro frekventanty výcviku v psychoanalytické psychoterapii a provádíme preventivní přednášky na všech typech škol.

 

PTK Pastor Bonus úspěšně funguje už 20 roků a má bezkonkurenčně nejvyšší úspěšnost v celé ČR!

 

Současně je PTK Pastor Bonus počtem klientů největší komunitou v ČR – což dokazuje stálý zájem o léčbu v naší komunitě!