3.Specifické terapeutické úkony:

 

Zásady léčby:

 

 

! K léčbě jsem se rozhodl(a) naprosto dobrovolně a stejně dobrovolně se zavazuji plnit všechny podmínky léčby!

1.      Zavazuji se bezpodmínečně řídit pokyny terapeutů a pověřených pracovníků, které se budou týkat provozu terapeutické komunity a všech druhů terapií.

2.      Zavazuji se žít v čistotě od drog po celou dobu léčby.

3.      Zavazuji se nepoužívat fyzickou sílu vůči všem lidem po celou dobu léčby.

4.      Zavazuji se, že se v průběhu léčby nedopustím pohlavního zneužití druhé osoby.

 

V případě porušení kteréhokoli výše uvedeného bodu mohu být okamžitě z terapeutické komunity vyloučen a ihned ji opustím.

 

  1. Zavazuji se nevynášet z komunity jakékoliv informace (o jménech klientů, jejich rodinných problémech, ze skupinových i individuálních sessí).
  2. Zavazuji se žít v čistotě od alkoholu v první, druhé a třetí fázi.
  3. Ve čtvrté, doléčovací fázi (verus), je v rámci ritualizace povolena  zodpovědná konzumace alkoholu  bez účasti klientů nižších fází - při rituálu narozenin, svátků a při slavnostním zakončení léčby klientů – důvodem je schopnost sebekontroly klienta při kontaktu s legální, dostupnou, drogou – alkoholem a tím i vyloučení případné náhradní závislosti na této droze.

8       Zavazuji se kouřit pouze na vyhrazených místech.

  1. Zavazuji se nehovořit s ostatními klienty o drogách a prožitcích na drogách. Své problémy a prožitky mohu kdykoliv prokonzultovat s kterýmkoliv z terapeutů nebo při terapiích.
  2. Zavazuji se dodržovat základní hygienické zásady.
  3. Zavazuji se dodržovat noční klid v době od 22.00 do 6.00 hod.
  4. Zavazuji se že v první a druhé fázi neopustím bez doprovodu nadřízených objekt terapeutické komunity.
  5. Ve fázi status mohu sám opustit objekt terapeutické komunity pouze v případě řádné dovolenky o jejímž povolení rozhodne celá komunita.

 

                                                

 

                                                                                     Denní řád:

 

 

Pondělí:7.00 budíček, osobní hygiena, 7.30 snídaně, 8.00 práce, 8.009.30 skupinová psychoanalytická psychoterapie – skupina D, 9.3011.00 skupinová psychoanalytická psychoterapie – skupina E,  10.00 svačina, 10.15 práce,  12.15 přestávka, hygiena, 12.30 oběd, 13.00 neřízená relaxace, každý na svém pokoji, 14.0016.00 úklid domu + práce,  16.0019.00 čas pro páry, 18.30 skupinová psychoanalytická psychoterapie – skupina A, 19.00 večeře, 19.30 osobní volno, 23.007.00 noční klid klientů, každý na svém pokoji

                       11.0013.15  + 14.0018.30 h individuální a párové pohovory + terapie s Pavlínou

 

Úterý:  7.00 budíček, osobní hygiena, 7.30 snídaně, 8.00 práce, 10.00 svačina, 10.15 práce, 12.15 přestávka, hygiena, 12.30 oběd, 13.00 neřízená relaxace, každý na svém pokoji,  14.00 17.00 úklid domu + práce,   17.0018.30 sport nebo samořídící terapie, 18.30 skupinová psychoanalytická psychoterapie – skupina B, 19.00 večeře, 19.30 osobní volno, 23.007.00 noční klid klientů, každý na svém pokoji

                       8.00  13.15 + 14.0018.30 h  individuální a párové pohovory + terapie s Pavlínou

 

Středa: 7.00 budíček, osobní hygiena, 7.30 snídaně, 8.00 práce, 10.00 svačina, 10.15 práce, 12.15 přestávka, hygiena, 12.30 oběd, 13.00 neřízená relaxace, každý na svém pokoji, 14.0016.00 úklid domu + práce, 16.0019.00 čas pro páry, 18.30 skupinová psychoanalytická psychoterapie –  skupina C, 19.00 večeře, 19.30 osobní volno,  23.007.00 noční klid klientů, každý na svém pokoji

                        8.0013.15 + 14.00 - 18.30 h – individuální a párové pohovory + terapie s Pavlínou

                                        

Čtvrtek:7.00 budíček, osobní hygiena, 7.30 snídaně, 8.0010.00 úklid domu + práce, 8.009.30 (9.30 – 11.00),skupinová psychoanalytická psychoterapie – skupina E, 9.3011.00 (11.00 – 12.30), skupinová psychoanalytická psychoterapie – skupina D,  10.00 svačina, 10.15 práce,  12.15 přestávka, hygiena, 12.30 oběd, 13.00 neřízená relaxace, každý na svém pokoji, 14.0016.30 práce   16.3018.00 sport nebo samořídící terapie, 18.00 Řádná velká komunita, 20.00 večeře, 20.30 osobní volno,  23.00 –7.00 noční klid klientů, každý na svém pokoji

                       11.0017.00 h – individuální a párové pohovory + terapie s Pavlínou, 1x měsíčně 14.0018.00 - arteterapie

 

Pátek:  7.00 budíček, osobní hygiena, 7.30 snídaně, 8.00 práce + skupinová psychoanalytická   psychoterapie – skupina D, 9.30 práce + skupinová psychoanalytická psychoterapieskupina E,  12.15 přestávka, hygiena, 12.30 oběd, 13.00 neřízená relaxace, každý na svém pokoji, 14.0016.30 práce + úklid domu,  16.3019.30 čas pro páry,  19.30 večeře, 20.00 osobní volno, 23.008.00 noční klid klientů, každý na svém pokoji

                      11.0014.00 individuální a párové pohovory

                      

Sobota: 8.00 budíček, osobní hygiena, 8.30 snídaně, 9.00 generální úklid domu a hospodářství,  12.00

                       přestávka, hygiena, 12.30 oběd, 13.00 osobní volno, 19.00 večeře, 19.30 osobní volno,

                       24.00 – 8.00 noční klid klientů, každý na svém pokoji

 

Neděle: 8.00 – 10.00 snídaně, 10.00 osobní volno, 12.30 oběd, 13.00 osobní volno, 14.00 – 18.00 odpolední společný zátěžový program, 19.00 večeře, 19.30 osobní volno, 24.00 – 7.00 noční klid klientů, každý na svém pokoji

 

Vedení si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit denní program a přizpůsobit jej momentální situaci a potřebám. Klient je povinen se těmto okolnostem podřídit!!!

 

              Podpis klienta:                                           Podpis zákonného zástupce (nezletilí klienti):

 

 

………………………………………..                       ………………………………………………..